fire_fix

שיקום לאחר שריפה

גגות גבריאל  מתמחים בשיקום מבנים לאחר שריפה פרויקטים רבים באיזורים שונים בארץ , בתי-ספר , מוסדות ציבור בתים פרטיים וכו ..
שיקום כל המבנה כולל קירות , חלונות , חשמל , חלונות , ריצוף ועוד ..