icon_blue1

בניית גגות רעפים

בדף זה מוצגות כמה תמונות מפרוייקיטים שונים של בניית גגות רעפים שנעשו ע"י צוות "גגות גבריאל" באיזור הגליל העליון אנחנו ב" גגות גבריאל" מתמחים ב: בניית גגות רעפים עם קונסטרוקציה מעץ או בפלדה.
עבודה עם רעפי חרס / בטון או שינגלס .