icon_blue_5

בנייית פרגולות

פרגולת עץ, פרגולות מעוצבות, פרגולות למרפסת, פרגולות לעסקים, פרגולות לבתי ספר ומוסדות חינוך
כאן תמצאו מספר דוגמאות לבניית פרגולות שנבנו ע"י צוות "גגות גבריאל"